YÜKLENİYOR...

KARİYER

İnsan Kaynakları Politikamız

Cht Makina, yetenekli insan gücünün global rekabet ortamında kalıcı üstünlük sağlayacağına inanır.

Bu amaçla, takım çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üreten, cesur, tüm bunları geliştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.

Adalet ve samimiyeti çalışanlarla ilişkilerinin temeline yerleştiren Cht Makina, tüm IK politikalarını “Doğru İşe Doğru İnsan“, “Performans ve Yetkinliklere Bağlı Ücretlendirme” , “Başarıya Bağlı Değerlendirme”, “Herkes İçin Eşit Fırsat“ ilkeleri üzerine kurmuştur.